ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ - ΠΑΤΟΥΡΑΣ Ο.Ε
Διεκπεραιώσεις
Σχολή Οδηγών Καλογεράκη - Πατούρας Ο.Ε   |   Φιλελλήνων 5, Άργος  Τ.Κ 21200   |   Τηλ.: 2751069203   |   www.odigoume.gr
Διεκπεραιώσεις   Αντικατάσταση παλαιού ισχύοντος εντύπου με το νέο. Ανανέωση άδειας οδήγησης. Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης. Μετατροπή διπλώματος Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Εκτός απο τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης, ερασιτεχνικές, επαγγελματικές, άδειες Ταξί, διεκπεραιώνουμε για εσάς οποιαδήποτε υπόθεση έχει σχέση με την Διεύθυνση Μεταφορών. Για την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την κατάθεση αυτών στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικές πληροφορίες